Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

09-500 Gostynin ul. Zalesie 1A, skrytka pocztowa 139

tel. centrala 24 235 71 54, 24 235 71 56, fax: 24 235 71 55


Strona Główna
 
Miejsce ROPS-Gostynin w systemie lecznictwa psychiatrycznego
 
Struktura organizacyjna
ROPS-Gostynin
 
Przyjęcia pacjentów do
ROPS-Gostynin
 
Komisja Psychiatryczna
ds. Środków Zabezpieczających
 
Orzecznictwo
sądowo-psychiatryczne
realizowane przez ROPS-Gostynin
 
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 
Galeria
 
Mapa dojazdowa do ROPS
 
Kontakt
 
Praca

           Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie jest zamkniętym zakładem należącym do ogólnopolskiej sieci instytucji leczniczych realizujących zadania w zakresie psychiatrii sądowej. W Ośrodku przebywają na leczeniu pacjenci skierowani przez Sąd na mocy art. 93a pkt 4. Przepis ten mówi, że jeżeli sprawca, będąc w stanie niepoczytalności popełnił czyn zabroniony o znacznej szkodliwości społecznej i nadal zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że popełni taki czyn ponownie, Sąd orzeka umieszczenie go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. Do ROPS – Gostynin trafiają chorzy psychicznie sprawcy czynów zabronionych, którzy dopuścili się najcięższych przestępstw. Są to zabójstwa, usiłowania zabójstwa, poważne uszkodzenia ciała, gwałty, podpalenia lub czyny niosące za sobą zagrożenie dla społeczeństwa o ogromnych rozmiarach, np. akty terrorystyczne. W przypadku wymienionych czynów chory psychicznie niepoczytalny sprawca po wydaniu prawomocnego postanowienia sądowego, w pierwszej kolejności kierowany jest na leczenie psychiatryczne do naszego Ośrodka. ROPS w Gostyninie posiadając maksymalny poziom zabezpieczenia przygotowany jest do pobytu i leczenia tych sprawców. Zakład nasz realizując zadania lecznicze współpracuje również z oddziałami psychiatrii sądowej o niższym stopieniu zabezpieczenia tj. z takimi, które charakteryzują się wzmocnionymi warunkami zabezpieczenia. Współpraca ta odbywa się dwukierunkowo: a) pacjenci, u których uzyskano w Ośrodku trwałą poprawę stanu psychicznego i poprawne funkcjonowanie społeczne charakteryzujące się m.in. brakiem zachowań agresywnych są przenoszeni do zakładu o wzmocnionym poziomie zabezpieczenia celem kontynuacji leczenia psychiatrycznego, b) Ośrodek przyjmuje na leczenie pacjentów przejawiających zachowania agresywne, które nie mogły być opanowane w zakładzie psychiatrycznym dysponującym wzmocnionym poziomem zabezpieczenia. W uzasadnionych przypadkach Ośrodek przyjmuje na leczenie pacjentów, którzy popełnili innego rodzaju czyny zabronione niż wymienione wyżej.